Even voorstellen

Starlight Care is een kleinschalige zorgorganisatie, opgericht in januari 2017, die zich richt op individuele begeleiding en persoonlijke verzorging aan kinderen, jongeren en (Jong)volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kleinschalig, dat is iets waarvoor we echt voor staan. Waar wij ons onderscheiden ten opzichte van grotere organisaties is, dat wij maatwerk bieden voor iedere cliënt. Aandacht en tijd steken in een vertrouwensband opbouwen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving. Want zorg leveren wij altijd in de privésfeer.

Om goede zorg en begeleiding te bieden vinden wij het daarom heel belangrijk dat er een fijne samenwerking is tussen zorgverleners/begeleiders, cliënt en zijn/haar directe omgeving. Je hebt je vaste zorgverleners/begeleiders die jouw zorg- en begeleidingsmomenten invullen. Hierdoor kan continuïteit van zorg worden geleverd. De zorgverleners binnen Starlight Care leveren allemaal zorg en begeleiding vanuit hun hart voor de zorg.

Goede samenwerking vergroot de kwaliteit van zorg/begeleiding en het enthousiasme waarmee deze geleverd wordt. Daarom steken we veel tijd in het vormen van een hecht team. Het team van Starlight Care bestaat momenteel uit zestien zorgverleners tussen de 21 en 52 jaar oud. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, achtergrond en ervaring die elkaar versterken en aanvullen.

Eigen regie vinden wij erg belangrijk. Waar mogelijk proberen we dit te motiveren en stimuleren. Zorg binnen Starlight Care is maatwerk, wat inhoudt dat als zorg een keer extra nodig is of er is iets langer hulp nodig dat dit altijd bespreekbaar is.

Starlight Care, liefdevolle zorg en begeleiding vanuit ons zorghart!

Missie

Onze missie staat in het teken van liefdevolle zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Samen stappen zetten in je ontwikkeling en zorg met aandacht. Op een gezellige manier jouw mogelijkheden ontdekken is toch het allermooiste wat er is!

Visie

Je hebt een handicap, hoe groot of hoe klein ook, op sommige momenten heb je iemand nodig die je bij iets kan ondersteunen. In onze maatschappij wordt er van nature gekeken naar de beperkingen in plaats van naar jouw mogelijkheden. Wij willen samen met jou kijken naar wat je allemaal wel zelf zou kunnen of zou kunnen leren! We bewandelen samen een pad, waarbij het van belang is dat er een vertrouwensband is. Pas als je voelt dat de ander er voor jou is, kan jij stappen zetten. Jij bepaalt deze stappen vanuit je eigen regie.

Charissa Croes – Van der Wal

Oprichter en Persoonlijk begeleider / verzorgende

 

“Als klein meisje wist ik eigenlijk al dat ik de zorg in wilde. Als jonge mantelzorger kwam ik immers al op jonge leeftijd in aanraking met de zorg. Doordat ik in mijn privé situatie heb meegemaakt hoe het is om zorgverleners over de vloer te hebben, weet ik ook heel goed wat dat met een gezin doet. Dit is dan ook iets wat ik altijd meeneem in de manier waarop ik zorg en begeleiding biedt. Het allerbelangrijkste vind ik dan ook de klik, niet alleen met de cliënt maar ook met de rest van het gezin. Mijn hart ligt bij mensen laten stralen. Doelen bereiken die van tevoren niet voor ogen waren. Want iedereen heeft wel mogelijkheden die verder ontwikkelt kunnen worden! Ik werk graag met een beetje humor maar vindt het ook belangrijk om een vertrouwenspersoon voor iemand te zijn!”