Persoonsgebonden Budget (PGB)

Starlight Care biedt zorg en begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).
Maar wat is een PGB?, wanneer komt u in aanmerking voor een PGB?
en hoe vraagt u een PGB aan? Dat zal ik hieronder voor u uitleggen.

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen binnen het persoonsgebonden budget en sinds januari 2015 is het d.m.v. het trekkingsrecht onderverdeeld in vier verschillende wetten. HIeronder kunt u zien welke wetten er zijn en op welke manier deze gefinancierd wordt:

Wet :                                                              Afkorting:        Hoe gefinancierd:

Jeugdwet                                                             –               Vanuit uw eigen gemeente

Wet Maatschappelijke ondersteuning             WMO           Vanuit uw eigen gemeente

Wet Langdurige Zorg                                       WLZ             Vanuit een regionaal zorgkantoor

Zorgverzekeringswet                                      ZVW            Vanuit uw eigen zorgverzekeraar

Met het persoonsgebonden budget dat u toegewezen heeft gekregen kunt u vervolgens zelf de zorg inkopen die u nodig heeft. Hierdoor kunt u zelf uw zorgverleners uitkiezen, die in opdracht van u komen werken op de momenten dat u dat nodig heeft. Hierdoor heeft u volledig de regie over uw eigen leven.

U maakt vervolgens afspraken met uw zorgverleners over de vergoeding en zij worden dan betaald via uw gemeente, regionaal zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

Meer informatie hierover kunt u ook vinden bij Mijn diensten → Hulp bij (PGB-) administratie

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget uit één van de vier wetten moet je meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig hebben door een beperking, aandoening of stoornis. Onder andere kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige of zintuiglijke handicap vallen in deze doelgroep.

Het inkomen of vermogen van de zorgvrager is niet van belang of iemand wel/niet in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget. De financiele situatie heeft daarentegen wel in invloed op de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Een inschatting van de hoogte van de eigen bijdrage kunt u hier berekenen

Op de site www.regelhulp.nl kunt u meer informatie vinden over of u in aanmerking komt voor een persoonsbegonden budget en waar u moet zijn om deze aan te vragen. Daarnaast kan Starlight Care u ook altijd begeleiden in dit proces, neem gerust contact met mij op.