Kwalitatieve zorg en begeleiding

Als zorgorganisatie zijn er verschillende wet- en regelgevingen waar je mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Wet kwaliteit en klachten zorg (WKKGZ) en de wet zorg en dwang (WZD).

Starlight Care werkt volgens alle wet- en regelgevingen die er gelden voor zorgorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de zorg en begeleiding altijd kwalitatief en professioneel geleverd kan worden.

Zo hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem gemaakt, waarin precies beschreven staat hoe wij werken, op welke manier wij onze werkzaamheden evalueren en wat onze strategieën en doelen zijn voor de komende jaren. Deze worden jaarlijks geëvalueerd en middels interne audits door externe auditeurs beoordeeld. Zo blijven we werken aan onze verbeterpunten.

Daarnaast werken we met een elektronisch cliëntendossier (ECD Zilliz) waarin ieder cliëntdossier inzichtelijk is voor cliënten, ouders/verzorgers en begeleiders die bij de zorg betrokken zijn. In het ECD worden naast het zorgplan, ook alle toestemmingsformulieren, zorgbeschrijvingen en rapportages bijgehouden.

Als zorgorganisatie zijn wij aangesloten bij de branchevereniging van Kleinschalige zorg (BVKZ). Hierdoor blijven wij op de hoogte van alle wijzigingen en worden onze belangen behartigd. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Wij stellen hoge eisen aan onze werkwijze en elk jaar wordt de zorg bij een cliënt dan ook geëvalueerd. Er wordt dan ook van cliënten of hun vertegenwoordigers gevraagd om jaarlijks een beoordeling te schrijven op Zorgkaart Nederland.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat we onszelf blijven bijscholen. Elk jaar schrijven we een opleidingsplan, waarin we precies beschrijven welke bijscholingen, trainingen en opleidingen we het komende jaar gaan volgen. Dit plan evalueren we samen met het gehele kwaliteitsmanagementsysteem.

Om onze cliënten op de hoogte te houden van onder andere het laatste nieuws binnen Starlight Care en de zorg, wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem, tips en trics, prestaties en bereikte doelen wordt er elk half jaar een nieuwsbrief verstuurd. In het kader van cliëntmedezeggenschap kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers invulling geven in de werkwijze van onze zorgorganisatie.