Contra-Indicaties

Starlight Care biedt individuele begeleiding en persoonlijke verzorging in de Regio Haaglanden & Rotterdam-Rijnmond. Wij bieden GEEN behandeling, dagbesteding of logeeropvang. Voordat de zorg en begeleiding wordt opgestart is het van belang dat er een geldige PGB zorgindicatie is. Er wordt altijd gewerkt vanuit een ondertekende zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.

Helaas kunnen wij niet bij alle hulpvragen ondersteuning bieden. Wij zijn hier dan niet in gespecialiseerd. Denk hierbij aan de volgende ondersteuningsvragen:

  • Bij cliënten met ernstige gedragsproblemen en agressie problematiek.
  • Bij cliënten met (Ernstige) psychiatrische problematiek, denk hierbij aan psychoses en suïcidale neigingen.
  • Bij cliënten met een Zorg in Natura indicatie (ZIN) uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We kijken graag in een gesprek samen naar de situatie en kunnen je desgewenst naar een andere organisatie doorverwijzen!